Hva gjør ECS? Hvorfor ECS? Nytte og effekt Anonymiserte data Tydelig tilstedeværelse Kompetent utviklingsteam Kontakt oss

Eyecheck System:Styrker optikeren, trygger øyepasientene.

Eyecheck System er et innovativt digitalt kommunikasjons-, rådgivnings- og diagnoseverktøy som knytter optikere og øyeleger sammen. Eyecheck System effektiviserer prosesser innad i spesialisthelsevesenet og gir sosialøkonomiske gevinster, såvel som gevinster for både optikere, pasienter og helsevesenet.

Se filmen

Hva gjør ECS?

ECS brukes av optikeren for å finne årsaken til uavklarte tilstander hos øyepasienter etter optikerundersøkelser. ECS lar optikeren sende funn og beskrivelser til en øyespesialist. Øyespesialisten vurderer tilsendte digitale data, og gir raskt vurderinger om videre oppfølging mellom pasient og optiker. Enten ingen diagnose, eller at optiker selv kan ta oppfølging, eller at pasienten anbefales henvist til øyelege/sykehus. I siste alternativ legges et forhåndsutfylt henvisningskjema ved. ECS har integrerte funksjoner som forenkler arbeid med beskrivelser og henvisninger.

Pasienten opplever hurtig avklaring og i over 50% av tilfellene slipper man videre henvisning. Optiker får hurtige tilbakemeldinger som gjør det lett å koble kasus med pasient.

“ECS gir oss en mer effektiv, tidsbesparende og enklere optikerhverdag.”

Hvorfor ECS?

Optikerne møter øyepasienter tidlig og med bred tilgang. De har i økende grad både utstyr og kompetanse til å kunne lage og oversende vurderingsmateriale digitalt til øyeleger. Men optikere må i mange tilfeller, ved tvil om kundens øyestatus, likevel henvise til spesialist.

For øyepasientene er ventetiden opptil ett år en årsak til mye bekymring. Henvisning betyr også ofte reising og unødig tidsbruk. For øyelegene er det frustrerende med lange ventelister med pasienter som kunne vært fulgt opp av optikeren alene. For optikeren vil en henvisning kunne føre til et kundeforhold satt på hold inntil et svar foreligger.

“ECS gir oss den ekstra tryggheten vi trenger.”

Nytte og effekt

For optikeren er det en betydelig styrking av praksisen å kunne tilby ECS, med bedre tjenestetilbud og økt kundelojalitet. Med ECS som verktøy får optikeren en større betydning og ansvar for helheten i pasientenes øyehelse.

Samfunnsnytten av å lage et system som siler ut pasienter som ikke har behov for spesialistbehandling er meget stor. Behandlingstrengende pasienter kommer raskere inn og får avklart sin situasjon, dette sparer samfunnet for kostnader. Eldre og klienter i utkant-Norge sparer tid og reisevei ved å få oppfølging av sin lokale optiker. Øyelegen effektiviserer sin praksisdrift med større fokus på pasienter med reelle behov.

“En vinn-vinn situasjon for både kunde, øyelege og optiker.”

Anonymiserte data, høy sikkerhet

ECS er utviklet med pasientsikkerhet og brukervennlighet som hovedfokus. Det er kompatibelt med alle tekniske installasjoner tilgjengelige for optikere.

Plattformen er designet som en moderne skybasert løsning. Den følger prinsippene for mikrotjeneste-arkitektur og er bygd rundt Microsoft Azures skytjenester. Dette gir oss rask respons, trygg lagring, høy oppetid og automatisk skalerbarhet.

ECS integrerer Azure AD for sikkert pålogging. Det er opprettet separate web-sites for ulike roller for bedre anonymisering og det er krypterte forbindelser mellom alle ledd.

Scroll videre for en illustrasjon.

Tydelig tilstedeværelse

ECS blir utviklet som en premium merkevare og vil ha en tydelig tilstedeværelse i optikernes lokaler. Dette gir kunder trygghet og styrker optikernes posisjon.

Eyecheck Badge

Kompetent utviklingsteam

Et solid team står bak utviklingen av ECS. Intiativtager Jörn Beckröge er øyelege med 23 års erfaring i det offentlige helsevesenet og tidligere grunnlegger og medeier av en optikerbutikk. Ulf Müller-Henneberg er medgründer, opprinnelig tannlege med inngående kunnskap om spesialisthelsetjenesten. Løsningen er utviklet i Norge sammen med Eggs Design under ledelse av utvikler Lars Thomas Bredland, Laudi AS. ECS frontes av et profesjonelt salgsteam i markedet.

Jørn Ulf

Kontakt oss

Om du er en optiker, klar til å ta i bruk en ny, innovativ tjeneste i din daglige kliniske praksis, send oss en e-post!

Kontakt oss

Scroll for mer

“Vår erfaring med Eyecheck Systems er svært god. Dette har blitt et viktig verktøy i vår virksomhet/bedrift. Vi opplever at Eyecheck gjør at både vi og pasient sparer tid og unngår unødvendige bekymringer.

Eyechech gir oss raskt og enkelt svar fra Øyelege på om det er nødvendig med henvisning og evt hastegrad. Det gjør også at vi kvaltetssikrer mot overhenvisninger.

Samarbeidet gagner både oss som optikere og våre pasienter. Eyecheck gjør at vi står på tryggere grunn og får en faglig plattform for henvisningene våre.I løpet av disse månedene vi har holdt på, opplever vi at et bedre og tettere faglig samarbeid gir oss en mer effektiv, tidsbesparende og enklere optikerhverdag.”

Guri S. Engehagen and Linda Grøtåsen, Optiker Øiesvold AS, Årnes synssenter
Close
“Endelig en enkel og rask måte for optikeren å rådføre seg med øyelege! Helt klart et nyttig verktøy som gir den ekstra tryggheten vi trenger for å følge pasienten selv i de tilfellene hvor vi er i tvil. Enkelt og effektivt – rett og slett et supert verktøy for de som ønsker tettere samarbeid med øyelege.”
Gro og Wanja, Jessheim synssenter
Lukk
“Vår erfaring med Eyecheck er udelt positiv. I tilfeller hvor diagnose og evt. behandlingsforløp er usikkert, får vi en rask tilbakemelding gjennom Eyecheck. Dette medfører mindre grad av overhenvisninger. Kunder som er urolige for  diagnose får raskt svar. Eyecheck skaper en "vinn-vinn" situasjon for både kunde, behandlende lege og optiker.”
Endre Gorm, Specsavers, Porsgrunn
Lukk
Lukk
Lukk

Kontakt oss