Nyskapende samhandling i øyehelsevesenet

Med Eyecheck får du en helt ny måte å jobbe på. Få ned ventelistene, behandle flere pasienter.

Book en demo
hero image mobile
hero image

Innovative digitale verktøy for fremtidens øyehelse

Eyecheck er et digitalt diagnostiserings-, kommunikasjons- og selekteringsverktøy som gjør det mer effektivt å kommunisere med optikere og pasienter.


cp card image

Kvalitetssikrede henvisninger

Med Eyecheck-henvisninger er du sikret all nødvendig informasjon for å stille en tentativ diagnose. Fullstendige henvisninger med retinabilder, OCT og video samt pasientbeskrivelse lar deg utnytte optikernes måleutstyr optimalt.

En mer fleksibel og effektiv pasienthåndtering

Med automatiserte løsninger og epikriseskriving, sparer du tid. Eyecheck gjør det lett å selektere pasienter, slik at du kan prioritere hvem som skal følges opp når, hvor og av hvem. Svar pasienter direkte.

cp card image

Sikker pasientdatahåndtering

Tilgang til en sikker og lett håndterbar kommunikasjonsplattform gjør det trygt å henvise pasienter videre til sykehus og konferere kolleger. Del komplette casus i videreutdanningsøyemed eller for diskusjon med sykehus.

Skap en ekstra produksjonslinje

Eyecheck gir nye inntektsmuligheter - og introduserer nye, fleksible måter å jobbe på. Reduser pasientenes ventetid, samtidig som du kan behandle flere pasienter. Overta ansvaret for pasientkontakten digitalt.


La oss ta en pratSamarbeid med sykehus og legeSlik fungerer Eyecheck i praksis

Her kan du se gangen i en pasientreise der optikeren benytter seg av Eyecheck-systemet.


Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får fra øyeleger.

På ingen måte. En telemedisinsk løsning som Eyecheck bygger bro mellom optikeren og/eller fastlegen som vanligvis er pasientens første møte med øyehelsetjenesten – og deg som øyespesialist. Økt utveksling av kompetanse hever kvaliteten på tilbudet. Vurderingene utføres alltid av øyespesialister. Dette skaper en ny arbeidsform og -muligheter for en fleksibel, steds- og tidsuavhengig arbeidsplass for øyelegene. 

 

 

Kun 34 prosent av norske pasienter trenger spesialistbehandling. Det vil si at 64 prosent av tilfellene kan løses hos pasientens optiker. Med Eyecheck blir det lettere og raskere å foreta en selektering på bakgrunn av digitale henvisninger. Det betyr at pasientene som kommer til deg, virkelig har behov for det.

Nei. Fordi Eyecheck kan bidra til bedre samhandling og en mer effektiv kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, betyr det i praksis at lange reisetider for pasientene kan minimeres. Det sparer Helse-Norge for transportutgifter og sørger for mindre belastning av det offentlige øyehelsetilbudet.

Ved å ta i bruk digitale henvisninger og et moderne kommunikasjonsverktøy, bidrar Eyecheck til økt samhandling, kortere behandlingstid og mindre ventetid. Det frigjør tid – og kapasitet. Samtidig bidrar det til å heve kompetansenivået hos norske optikere – og utnytte de teknologiske ressursene som allerede finnes i landets 630 optikerforretninger.


La oss snakke om dine behov

Fyll ut skjemaet - så tar vi kontakt for en uforpliktende prat om hva et samarbeid kan bety for deg.


Referanser fra leger


Vi samarbeider blant annet med