Om oss

Eyecheck er et digitalt bindeledd mellom optiker, pasient og øyelege. Vårt digitale verktøy er en bærekraftig nytenkning i en tid som krever mye av synet vårt.

Om-oss_toppbilde

Fremtidens offentlig oftalmologisk helsevesen

Samfunnet står ovenfor en stor utfordring innen vårt offentlige oftalmologiske helsevesen, grunnet demografiske endringer som forårsaker en underkapasitet på øyeleger i nærmeste fremtiden (Konus rapport, 2012). 

Økt digitalisering og bruk av nye metoder i framtiden kan utvilsomt bidra til en betydelig effektivisering, forbedret pasienttilbud og bedre ressursbruk innen det offentlige helsevesenet, innen flere spesialiteter.

Telemedisin vil bli en nøkkel for et mer effektiv og økonomisk opererende offentlig helsevesen, med store fordeler for både pasientene, behandlere og samfunnet (Menon rapport, 2020).

 

En bedre øyehelsetjeneste

Eyecheck er et digitalt verktøy som gjør kommunikasjonen mellom optikere og øyeleger mer effektiv. Det gavner samfunnsøkonomien, legene og optikerne. Men først og fremst kommer det øyepasientene til gode – uansett hvor i Norge de bor.

 

Ta kontaktEyecheck så dagens lys i 2016

Det finnes knapt et medisinsk spesialfelt som er bedre egnet for bruk av innovative, digitale metoder enn oftalmologi. Samtidig er øyehelsetjenesten preget av stigende kapasitetsutfordringer. Dette inspirerte øyelege Jörn Beckröge til å utvikle Eyecheck i 2016.

cp card image

Henvisninger med forbedringspotensiale

Hver dag mottar øyeleger en strøm med henvisninger, både fra optikere og fra fastleger. Det er ikke alltid lett å danne seg et ordentlig bilde på bakgrunn av skriftlige beskrivelser av øyet. Samtidig bruker øyehelsetjenesten i høy grad digitale verktøy. Kunsten er å få de ulike aktørene til å snakke sammen på en profesjonell måte.

cp card image

Digitalt kommunikasjonsverktøy

Norske optikere er på verdenstoppen når det gjelder tilgang til avansert utstyr for å undersøke og dokumentere øyehelse. Eyecheck er naturlig bindeledd som formidler informasjonen som innhentes – til øyeleger som har kompetanse til å vurdere den. Det korter ned ventetiden, løfter kunnskapsnivået – og sparer samfunnet for store helseutgifter.Vår misjon

Eyechecks mål er enkelt: Vi vil gjøre hverdagen lettere for optikere, øyeleger og øyepasienter. Vi vil effektivisere og gjøre øyehelsetjenesten sterkere gjennom økt samhandling og bæredyktige, digitale løsninger. Vi er optikernes medisinske partner.Verdiene vi jobber etter

Målet vårt er å gjøre tilgangen på øyehelsespesialister lettere – både for pasienter og optikere. Sammen kan vi skape en mer bæredyktig øyehelsetjeneste.

Troverdig og trygg

Vårt digitale øyehelseverktøy lever opp til strenge sikkerhets- og personvernskrav. Vi lever opp til GDPR-bestemmelsene og tar pasientsikkerheten på alvor gjennom krypterte og anonymiserte forbindelser. Eyecheck er godkjent tredjepartsleverandør i Norsk Helsenett (NHN) og er CE- og MDA klasse 1-sertifisert.

Samarbeid

Økt samarbeid og utveksling av informasjon løfter kompetansenivået hos norske optikere. Avstanden mellom optiker og øyelege blir kortere. Bedre kommunikasjon og mer effektive løsninger sparer storsamfunnet for unødvendige helseutgifter.

Resultatorientert

Vår skreddersydde arbeidsflyt sikrer resultater for alle parter. Pasienten får raskere svar og kortere reisevei. Optikere tilbyr en mer komplett tjeneste i forhold til kundenes øyehelse. Øyelegen kan behandle flere pasienter mer effektivt. Samfunnet tjener på reduserte helseutgifter. Vi kaller det win-win for alle, og spesielt for pasienten.

Yrkesstolthet

Som optikernes medisinske partner er vårt mål å øke optikernes kompetanse. Optikere står i forreste linje sammen med fastleger når det gjelder å avdekke øyesykdommer. Vi gir dem verktøyet de trenger for å heve nivået på tjenestetilbudet sitt.

Ta kontaktMøt menneskene bak Eyecheck

Rasmus Heim

Linkedin

Daglig leder

Rasmus Heim har allsidig management-erfaring fra en rekke ulike startup-selskaper. Han har jobbet flere år innen forretningsutvikling hos Norlandia Health & Care Group og før det innen finansiell og kommersiell due diligence hos PwC og KPMG.

 

Jörn Beckröge

Linkedin

Medisinsk ansvarlig, gründer

Jörn Beckröge er opprinnelig utdannet lege fra Hamburg i Tyskland. Han flyttet til Norge i 1991 og tok spesialistutdannelse i øyesykdommer ved Sentralsykehuset i Møre og Romsdal, Ålesund, Nordlandssykehuset i Bodø samt ved Ullevål Universitetssykehus. Han er ansvarshavende øyelege på Jessheim Øyelegekontor.

 

Ingebret Mojord

Linkedin

Partner

Ingebret Mojord er en innovativ og kunnskapsrik optometrist som er pådriver for videre utvikling av profesjonen. Han har jobbet i bransjen i over 40 år og erfaring fra sin egen klinikk, jobbet på øyeavdeling, vært foreleser på USN på MSc nivå og er internasjonal foreleser, inspirator og kursarrangør. Siden 2020 jobber Ingebret i tillegg som freelance optometrist. 

 

Dag Tjernsmo

Linkedin

Styreleder

Dag Tjernsmo jobbet i Handelsbanken i mer enn 32 år. De siste tolv årene var han bankens daglige leder inntil han ga stafettpinnen videre i 2021. Han har hatt flere ledende roller i både den norske og svenske delen av Handelsbanken og har stor erfaring fra styrearbeid. 


Ta kontaktVil du jobbe hos oss?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uformell prat.