Vad gör ECS? Varför ECS? Nytta och effekt Anonymiserade data Syns tydligt Kompetent utvecklingsteam Kontakta oss

Eyecheck System:Hjälp för optikern, tryggt för ögonpatienterna.

Eyecheck System är ett innovativt digitalt kommunikations-, rådgivnings- och diagnosverktyg för optiker och ögonläkare. Eyecheck System effektiviserar processerna inom specialisthälsovården och ger ekonomiska vinster för optiker, patienter och hälsovården.

SE FILMEN!

Vad gör ECS?

ECS används av optiker för att efter undersökning hitta orsaken till oklara tillstånd hos ögonpatienter. Via ECS kan optikern skicka observationer och beskrivningar till en ögonspecialist. Ögonspecialisten studerar översända digitala data och kan snabbt ge råd om hur patient och optiker ska gå vidare. Antingen ingen diagnos, eller att optikern själv kan göra uppföljningar, eller att patienten remitteras till ögonläkare/sjukhus. I det senare fallet bifogas ett förifyllt remissformulär. ECS har integrerade funktioner som förenklar arbetet med beskrivningar och remisser.

Patienten får snabbt hjälp och i mer än 50 procent av fallen behövs ingen remiss. Optiker får snabbt återkoppling och kan förmedla informationen till patienten.

”ECS gör optikerns vardag effektivare, snabbare och enklare.”

Varför ECS?

Optiker möter många olika sorters ögonpatienter tidigt. De har allt oftare både utrustning och kompetens att sammanställa och översända digitalt diagnosunderlag till ögonläkare. Men ofta måste optiker ändå hänvisa till en specialist om kundens ögonstatus är oklar.

För ögonpatienter är väntetider på upp till ett år bekymmersamt. Remitteringar innebär också ofta tidskrävande resor. För ögonläkare är det frustrerande med långa väntelistor över patienter som optikern skulle ha kunna följt upp själv. För optikern kan en remiss leda till att kundrelationen pausas tills det föreligger ett svar.

”ECS ger oss den extra trygghet vi behöver.”

Nytta och effekt

För optikern är det en styrka att kunna erbjuda ECS eftersom det ger ett större tjänsteutbud och ökad kundlojalitet. Med ECS får optikern större betydelse och mer ansvar för patientens ögonhälsa som helhet.

Samhällsnyttan av att skapa ett system som skiljer ut patienter som inte behöver specialistvård är mycket stor. Patienter som behöver behandling kommer snabbare in och får hjälp, vilket sparar samhället kostnader. Äldre personer och glesbygdsbor sparar tid och slipper resa eftersom de kan få hjälp av sin lokala optiker. Ögonläkare effektiviserar sin praktik eftersom de kan fokusera på patienter med större behov.

”En vinn-vinnsituation för såväl kund och ögonläkare som optiker.”

Anonymiserade data, hög säkerhet

ECS har utvecklats med patientsäkerhet och användarvänlighet i fokus. Den är kompatibel med alla de tekniska verktyg som finns tillgängliga för optiker.

Plattformen är designad som en modern molnbaserad lösning. Den följer principerna för mikrotjänstarkitektur och baseras på Microsoft Azures molntjänster.Detta ger snabb respons, säker lagring, hög upptid och automatisk skalbarhet.

ECS integrerar Azure AD för säker inloggning. Det har skapats separata webbsidor för olika roller för säkrare anonymisering och kommunikationen mellan alla led är krypterad.

Skrolla vidare för att se en bild.

Syns tydligt

ECS har utformats som ett premiumvarumärke som syns tydligt i optikerns lokaler. Det ger kunderna trygghet och stärker optikerns position.

Eyecheck Badge

Kompetent utvecklingsteam

Det är ett kompetent team som utvecklat ECS. Initiativtagaren Jörn Beckröge är ögonläkare med 23 års erfarenhet av offentlig vård och tidigare grundare av och delägare i en optikerbutik. Ulf Müller-Henneberg är medgrundare och från början tandläkare med ingående kunskaper om specialhälsovård. Lösningen är utvecklad i Norge i samarbete med Eggs Design under ledning av utvecklaren Lars Thomas Bredland, Laudi AS. På marknaden representeras ECS av ett professionellt säljteam.

Jørn Ulf

Kontakta oss

Mejla oss om du är optiker och redo att ta en ny, innovativ tjänst i bruk på din klinik!

Kontakta oss

SKROLLA NER FÖR ATT SE MER

"Vår erfarenhet av Eyecheck är mycket god. Det har blivit ett viktigt verktyg i vår verksamhet/företag. Vi upplever att Eyecheck gör att både vi och patienten sparar tid och undviker onödiga bekymmer.

Eyecheck ger oss snabbt och enkelt besked från ögonläkare om det behövs en remiss och eventuellt hur brådskande det är. Det innebär även att vi kvalitetssäkrar mot överremitteringar.

Samarbetet gagnar både oss som optiker och våra patienter. Med Eyecheck står vi på en tryggare grund och får en professionell plattform för våra remitteringar. Under de månader vi har hållit på har vi upplevt att ett bättre och tätare professionellt samarbete gör optikervardagen effektivare och enklare."

Guri S. Engehagen och Linda Grøtåsen, Optiker Øiesvold AS, Årnes syncenter
Close
"Äntligen ett verktyg som gör att optiker enkelt och snabbt kan rådfråga ögonläkare! Det är helt klart ett användbart verktyg som ger oss den extra trygghet vi behöver för att kunna hjälpa patienten även de gånger vi är osäkra. Enkelt och effektivt – helt enkelt ett suveränt verktyg för dem som vill ha ett tätare samarbete med ögonläkare."
Gro och Wanja, Jessheim syncenter
Stäng
"Vår erfarenhet av Eyecheck är odelat positiv. De gånger vi är osäkra på diagnos och eventuell behandling får vi ett snabbt besked via Eyecheck. Det gör att vi inte behöver remittera lika ofta. Kunder som är oroliga för sin diagnos får snabbt svar. Eyecheck skapar en vinn-vinnsituation för kund, behandlande läkare och optiker."
Endre Gorm, Specsavers, Porsgrunn
Stäng
Stäng
Stäng

Kontakta oss