Digitale verktøy frigjør kapasitet

Eyecheck bidrar til økt samhandling og en mer tidseffektiv pasientselektering og gjør det enkelt og trygt å dele pasientinformasjon.

Book en demo
hero image mobile
hero image

Skap kapasitet!

Synshemming koster samfunnet milliarder av kroner hvert år. Med innovative digitale verktøy kan behandlingen bli mer effektiv - og samfunnskostnadene kan reduseres med millioner av helsekroner hvert år.


cp card image

Frigjør utfordret kapasitet

Eyecheck gir en mer effektiv selektering av pasienter som skal til poliklinikk. Det gjør behandlingen raskere og færre pasienter henvises unødvendig. En digital løsning betyr samtidig mindre reisetid og lavere sykefravær.

Løfter faglig samhandling

Våre digitale verktøy gjør det mulig å etablere sikre, faglige kommunikasjonsnettverk på tvers av faggrupper og institusjoner. Foreta casedisuksjoner, del kompetanse og second opinions innenfor rammene av én allsidig plattform.

cp card image

Lar deg ta samfunnsansvar

Menon Economics har gjennomført en analyse av de mulige besparelsene ved å bruke Eyecheck. Ved å redusere helsetap, produksjonstap og direkte helsekostnader kan det spares mellom 440 og 800 millioner kroner årlig.

 

Gjør kapasiteten din fremtidssikker

Fremveksten av aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) og livsstilssykdommen diabetisk retinopati (DR) er stigende i den vestlige verden. Også i Norge. Eyecheck øker kapasiteten i hele øyehelsesektoren.


Vite mer? Ta kontaktSamarbeid med sykehus og legeSlik fungerer Eyecheck

Eyecheck er en modulær Saas-plattform der kliniske bilder, henvisninger og annen klinisk korrespondanse umiddelbart og sikkert kan utveksles mellom helsepersonell. Slik virker det i praksis.

Pasienten undersøkes hos optiker

Optikere er pasientens førstekontakt i øyehelsetjenesten sammen med fastlegen. Pasienten har en konsultasjon, der optikeren identifiserer en mulig patologisk tilstand.

Øyespesialist sender epikrise og anbefalinger

Øyelegen sender en utfyllende epikrise med ICD-10-diagnose og oppfølgingsanbefalinger til både optiker og pasientens fastlege. Dersom pasienten må utredes videre, sendes henvisning til rette instans via Norsk Helsenett.

Optikeren sender en henvisning med Eyecheck

Gjennom Eyecheck-plattformen sender optikeren pasientrelatert data (som historikk) og undersøkelsesmateriale som panoramabilde av netthinnen. Dataen overføres kryptert og anonymisert. Øyelegen diagnostiserer basert på anamnesen og bildene.

Pasienten får diagnosen direkte

Øyelegen gir pasienten direktebeskjed per telefon. Pasienten betaler egenandel som ved en vanlig konsultasjon, direkte til øyespesialisten. 60-70 prosent av pasientene sendes til oppfølgingsundersøkelse hos sin lokale optiker.


Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får fra sykehus og klinikker.

Nei. Men Eyecheck muliggjør en selektering mellom pasienter som har reelt behov for en fysisk konsultasjon i spesialisthelsetjenesten – og pasienter som i praksis kan følges opp hos sinlokale optiker uten å måtte avlegge øyelegen et besøk. På samme måte betyr det at øyelegen i større grad kan sikre seg at de pasientene som har et behov, kommer til behandling raskere.

Fordi øyespesialisten mottar dekkende anamnese og digitale bilder, kan vedkommende ta stilling til pasientens øyehelsetilstand umiddelbart etter at henvisningen kommer. Det betyr at selekteringsprosessen kan foretas langt raskere, til fordel for øyelegens kapasitet, for optikeren – og ikke minst for pasienten.

Det muliggjør også en bedre ressursutnyttelse på et sykehus, fordi øyespesialistene kan konsentrere seg om de mest akutte og alvorlige tilfellene først.

Nei. Fordi Eyecheck kan bidra til bedre samhandling og en mer effektiv kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, betyr det i praksis at lange reisetider for pasientene kan minimeres. Det sparer Helse-Norge for transportutgifter og sørger for mindre belastning av det offentlige øyehelsetilbudet.

Ved å ta i bruk digitale henvisninger og et moderne kommunikasjonsverktøy, bidrar Eyecheck til økt samhandling, kortere behandlingstid og mindre ventetid. Det frigjør tid – og kapasitet. Samtidig bidrar det til å heve kompetansenivået hos norske optikere – og utnytte de teknologiske ressursene som allerede finnes i landets 630 optikerforretninger.


cp card image

Vil du vite mer?

Rasmus Heim
Daglig leder

T: +47 406 39 681
E: rh@eyecheck-system.comVi samarbeider blant annet med